AN NINH-QUỐC PHÒNG
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã tổ chức họp triển khai Kế hoạch tuyển quân năm 2024
27/10/2023 05:15:04

Chiều ngày 26/10/2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tổ chức họp triển khai Kế hoạch tuyển quân năm 2024.

 Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, triển khai công tác tuyển quân năm 2024

Về dự có đồng chí Nguyễn Đắc Dũng, Phó chỉ huy trưởng Quân sự huyện Tứ Kỳ, đồng chí Nguyễn Huy Cộng, Ban chỉ huy Quân sự huyện, phụ trách xã; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng Đài truyền thanh huyện; Đồng chí Đặng Văn Bích, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Hoàng Tuấn Nhã, phó bí thư Đảng ủy, CT.UBND, Chủ tịch HĐ.NVQS xã; Đ/c Phạm Xuân Tô, phó bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã; Các đ/c chỉ huy Trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã; Các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã; Các đồng chí thôn đội trưởng.

Tại buổi họp, Hội đồng NVQS xã đã thông qua quyết định về việc kiện toàn Hội đồng NVQS xã. Triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; kế hoạch sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, công an năm 2024. Thời gian khám s¬ tuyÓn søc khoÎ nghÜa vô qu©n sù ti ngµy 13/11/ 2023. Thời gian kh¸m søc khoÎ NVQS ti Ban CHQS huyn tõ ngµy 09/12/ 2023 ®Õn ngµy 15/12/2023.

Năm 2023, xã nhà đã làm tốt công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2024 chỉ tiêu nhập ngũ theo chỉ tiêu của huyện dự kiến tăng 4% so với chỉ tiêu năm 2023. 

Tại buổi họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 và đề xuất các biện pháp cụ thể để khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Đắc Dũng, Phó chỉ huy trưởng Quân sự huyện Tứ Kỳ đề nghị Đảng, chính quyền địa phương các thành viên BCĐ xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, rà soát lại nguồn đủ điều kiện khám tuyển, tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm Luật NVQS, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024./.

                                                                                                                       Phạm Hoa
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 272
Trước & đúng hạn: 272
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/02/2024 18:31:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Tuẫn Nhã

Địa chỉ: UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.749.560

Email: hoangtuannha@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tháng này: 1,844
Tất cả: 37,603