VĂN HÓA-XÃ HỘI
Họp Ban chỉ đạo triển khai kế họach xây dựng “Khu dân cư thông minh” chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh
04/10/2023 04:33:53

Chiều ngày 04/10/2023, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo(BCĐ) và tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm “Khu dân cư thông minh” chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

 Họp BCĐ triển khai KH xây dựng khu dân cư thông minh 

Căn cứ Đề án “Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025” của Đảng uỷ xã An Thanh.

          Xây dựng “Khu dân cư thông minh” chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh nhằm phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân, tạo ra các khu có kinh tế hộ phát triển, có kết cấu kinh tế - xã hội phù hợp, có cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự được bảo đảm, xây dựng khu dân cư thông minh nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa nâng cao vật chất tinh thần của người dân, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sắn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng xóm làng môi trường thanh bình là nơi đáng sống.

Mục đích: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác ng dụng công nghệ để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, góp phn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị thị văn minh đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Xây dựng mô hình thí điểm tại “Khu dân cư thông minh” tiến đến xã/thôn thông minh theo lĩnh vực nổi trội (nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, kinh tế, môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh trật tự,...).

Yêu cầu: Khảo sát, xây dựng kế hoạch để nhân dân bàn bạc, thảo luận, góp ý, thống nhất, tạo sự đồng thuận để tổ chức thực hiện.

           Xây dựng khu dân cư thông minh phải lấy người dân, cộng đồng dân cư làm chủ thể theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng, nhà nước và cán bộ đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện.

           Xây dựng khu dân cư thông minh phải thực chất, đặt lợi ích của nguời dân, cộng đồng lên trước nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục, bền vũng.

           Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, sự vào cuộc tuyên truyền của MTTQ, các đoàn thể và đặc biệt chủ thể nòng cốt của người dân để xây dựng khu dân cư thông minh với mục tiêu nhân rộng các khu dân cư thông minh khác trên địa bàn xã.

Thông qua triển khai Chương trình, từng bước hình thành nông thôn thông minh, nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đi vào chiều sâu và bền vững.

Thời gian: Ban thường vụ Đoàn xã tham mưu, báo cáo Đảng ủy về kế hoạch triển khai và thành lập Ban chỉ đạo; họp Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch: Tháng 10 năm 2023.

Thôn Thanh Kỳ tổ chức triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Ban chỉ đạo để Chi bộ thôn nắm được; tổ chức họp dân khu dân cư để phổ biến, tuyên truyền kế hoạch, ký cam kết thực hiện: Tháng 10 năm 2023.

Triển khai thực hiện các tiêu chí của Khu dân cư thông minh phấn đấu hoàn thành trong tháng 10.

Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức đánh giá kết quả triển khai tháng 11.

Địa điểm thực hiện: 100% hộ dân, xóm Mỹ Nam, thôn Thanh Kỳ.

Nội dung thực hiện:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh: Đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị thông minh. Đa dạng hóa các hình thức truyền thống trên nền tảng công nghệ số: Các Cổng thông tin điện tử (website), mạng xã hội, bản tin, chuyên đề, truyền thanh thông minh; đẩy mạnh gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh trong các hội nghị, các lớp tập huấn...

Xây dựng các bản tin, chuyên đề phản ánh hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh; giới thiệu những mô hình mới, những cách làm hay về chuyển đổi số, góp phần làm cho người dân nông thôn hiểu lợi ích của việc tham gia vào các quá trình chuyển đổi số sẽ phục vụ tốt hơn cho quá trình phát triển kinh tế và đời sống của mình.

Các chỉ tiêu xây dựng mô hình “khu dân cư thông minh”:

TT

Nội dung các chỉ tiêu

Thực hiện

1

 100% hộ gia đình có sử dụng internet, thông tin di động 3G/4G

Đoàn xã

2

100% hộ gia đình thực hiện các dịch vụ thanh toán điện tử thông qua các kênh như: Ví điện tử, cổng thanh toán, thẻ ATM, thiết bị điện thoại thông minh,...

 

Đoàn xã

3

100% hộ gia đình được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số

Đoàn xã-Huyện đoàn

4

80% hộ gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNEID

Đoàn xã

5

Vận động các hộ gia đình lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt tại các điểm thiết yếu trong Khu dân cư. Vận động, tuyên truyên các hộ dân lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại gia đình.

 

Công an xã-Thôn Thanh Kỳ

6

Thành lập nhóm Zalo hoặc Facebook để trao đổi thông tin, liên lạc giữa các hộ gia đình trong Khu dân cư

Thôn Thanh kỳ-Khu dân cư

7

100 % hộ gia đình thực hiện tốt an ninh trật tự.

Công an-Quân sự-Khu dân cư

8

100% hộ gia đình thực hiện tốt phân loại rác thải, xử lý rác thải tại nguồn. Vệ sinh môi trường khu dân cư đảm bảo xanh, sạch, đẹp

Khu dân cư-Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB

9

100% các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản xuất có bình cháy chữa cháy, khuyến khích các hộ gia đình có bình cháy chữa cháy

Công an xã

10

100% các khu dân cư duy trì và bảo tồn tốt bản sắc văn hóa dân tộc; có sân tập thể dục thể thao cho nhân dân

Khu dân cư

11

100% các khu dân cư có truyền thanh thông minh và khuyến khích khu dân cư sử dụng đèn năng lượng mặt trời

Khu dân cư

12

Địa phương có tiềm năng về du lịch sinh thái và Nông nghiệp được quan tâm, bước đầu phát triển (thành lập Hợp tác xã du lịch sinh thái và Nông nghiệp hữu cơ).

Thôn Thanh kỳ-HTX DVNN

13

Xây dựng các điểm phát wifi miễn phí công cộng (tại nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt cộng đồng).

Huyện đoàn

          Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ đồng chí chủ tịch UBND xã đề nghị thành viên Ban chỉ đạo, các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ động phối hợp triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

 
                                                                                                                       Phạm Hoa
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 272
Trước & đúng hạn: 272
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/02/2024 18:23:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Tuẫn Nhã

Địa chỉ: UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.749.560

Email: hoangtuannha@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 6
Tháng này: 1,844
Tất cả: 37,603