CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm thành lập chi bộ Đảng xã An Thanh đầu tiên (16/8/1947 - 16/8/2023)
16/08/2023 12:00:00

Các đại biểu dâng hoa tại bia kỷ niệm nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tại nhà thờ họ Phạm Văn
Các đại biểu thắp hương tại nhà thờ họ Phạm Văn
 
 

®¶ng bé huyÖn tø kú

®¶ng uû x· an thanh

*

 

         ®¶ng céng s¶n viÖt nam

                     

      An Thanh, ngày 14  tháng  8 năm 2023


tuyªn truyÒn kû niÖm
76 năm thành lập chi bộ Đảng xã An Thanh đầu tiên

(16/8/1947 - 16/8/2023)
--------------

Kính thưa: Toàn thể nhân dân

Thưa các đồng chí đảng viên trong đảng bộ.

Cách đây 76 năm, trước yêu cầu cách mạng của địa phương, Ban thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ đã quyết định thành lập chi bộ Đảng An Thanh. Ngày 16 tháng 8 năm 1947 Chi bộ Đảng An Thanh đã tổ chức Đại hội thành lập chi bộ. Đại hội gồm 3 đảng viên. Địa điểm: Tại nhà thờ họ Phạm Văn thôn Thanh Kỳ. Đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức vụ bí thư chi bộ. Việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên là dấu mốc lịch sử của Đảng bộ và nhân dân An Thanh, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của địa phương. Từ đây nhân dân An Thanh chính thức có một tổ chức Đảng để lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, quân sự địa phương.

Từ khi thành lập Chi bộ đảng xã An Thanh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chi bộ (sau này là Đảng bộ) đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp đã bám đất, bám dân để lãnh đạo nhân dân đấu tranh kiên cường chống các cuộc càn quét, lấn chiếm của địch, diệt tề, trừ gian, phá đồn bốt, mở rộng và củng cố vùng căn cứ du kích đã góp phần lập lên những chiến công oanh liệt.

Trải qua kháng chiến gian khổ và ác liệt, chi bộ đảng An Thanh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo nhân dân chiến đấu và xây dựng lực lượng được đúc kết, đã khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng ta, chi bộ đã trưởng thành từng bước vững chắc, đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện qua chiến đấu và thử thách ác liệt đã trưởng thành về mọi mặt sẵn sàng bước vào thời kỳ cách mạng mới.

Được sự chỉ đạo của Huyện uỷ Tứ Kỳ, tháng 8 năm 1957 đảng bộ xã An Thanh được thành lập, từ một chi bộ có 03 đảng viên trải qua 10 năm lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng, xây dựng và trưởng thành Đảng bộ An Thanh có 75 đồng chí đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ ở ba thôn. Đảng bộ xã An Thanh được thành lập đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo của đảng trước tình hình nhiệm vụ mới trong giai đoạn xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Miền Bắc hoà bình, nhưng miền Nam đang từng giờ phải sống dưới ách thống trị tàn bạo của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm cho nên miền Bắc lúc này cùng một lúc phải làm 2 nhiệm vụ chiến lược là: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời chi viện sức người, sức của để giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Những năm khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất, từ tổ đổi công đi lên. Phong trào lên cao thi đua với 3 ngọn cờ hồng: “gió đại phong”, “sóng duyên hải”, “cờ ba nhất”,  Trong những phong trào này An Thanh đã được nhà nước, tỉnh huyện, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Miền Bắc đang thi đua về đích kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thì ở Miền Nam giặc Mỹ thua đau. chúng đã cho máy bay bắn phá miền Bắc. Hòng chặn đứng sự chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Nhân dân An Thanh lại tiếp tục cầm súng chiến đấu. Tay cày, tay súng cùng cả nước đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của giặc Mỹ. Nhân dân An Thanh lại gặp phải trận lụt lịch sử tháng 8/1971. Hậu quả trận lụt năm 1971 vừa qua đi, đế quốc Mỹ đánh phá trở lại miền Bắc xã hội chủ nghĩa hòng cứu vãn chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” với học thuyết “Ních Xơn”. Bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi loại máy bay hiện đại trong đó có máy bay chiến lược B52. Bao nhiêu khó khăn chồng chất đặt ra cho nhân dân An Thanh lúc này là tiếp tục vững tay cày, chắc tay súng cùng với quân dân cả nước chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Mười hai ngày đêm cuối năm 1972 với chiến dịch Điện Biên Phủ trên không đã kết thúc vĩnh viễn âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ. Buộc chúng phải ngừng ném bom không điều kiện trên toàn lãnh thổ miền Bắc Việt Nam và ký hiệp định Pari.

Vừa chiến đấu, vừa sản xuất, nhân dân An Thanh theo lời kêu gọi của Đảng “Tất cả vì miền nam ruột thịt, tất cả để chiến thắng”. Với khẩu hiệu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Các phong trào thi đua thanh niên 3 sẵn sàng, phụ nữ 3 đảm đang, hai giỏi, nghìn việc tốt…đã dấy lên từ năm 1958 đến năm 1975.  An Thanh đã có hàng ngàn thanh niên lên đường đánh Mỹ trong đó có 142 đồng chí đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Nhiều gia đình có 2 đến 3 thế hệ là bộ đội, có 2 đến 3 người là liệt sỹ. Đã đóng góp hàng ngàn ngày công phục vụ chiến đấu, đào đắp ụ pháo, tên lửa với hàng trăm thanh niên xung phong chống Mỹ.

Thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, với chặng đường đầu của thời kỳ quá độ. An Thanh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ lại chung sức, chung lòng bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh. Củng cố sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục lao động sản xuất và tham gia góp sức người sức của chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Trong suốt 76 năm qua, chi ủy chi bộ ( Sau là Đảng bộ) xã An Thanh qua các thời kỳ đã tập trung lãnh đạo xây dựng xã vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức Đảng TSVM trong đó lấy lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, Quốc phòng là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Từ sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nhất là từ khi đất nước bước vào đổi mới đến nay trên mặt trận phát triển kinh tế, Đảng bộ xã nhân dân xã An Thanh đã khắc phục nhiều khó khăn, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để tiếp tục vươn lên.

Bước vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Tứ Kỳ. Đảng bộ và nhân dân xã An Thanh đã giành được những kết quả đáng trân trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, An ninh Quốc phòng, Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn ổn định, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, quê hương xã An Thanh ngày càng đổi mới, các công trình phúc lợi như Điện, Đường, Trường, Trạm, nhà văn hóa các thôn được xây dựng đáp ứng yêu cầu hoạt động, kiến thiết hạ tầng, phong trào xây dựng nông thôn mới được phát triển khai, bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân chúng ta đã triển khai thực hiện nhiều công trình phúc lợi quan trọng. Đặc biệt từ năm 2005 đến giữa năm 2023 được sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, sự ủng hộ nhiệt tình của con em xã An Thanh đang lao động, học tập, công tác trên khắp mọi miền đất nước, xã nhà đã đầu tư vào các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, trường Mầm non được xây dựng về khu Trung tâm, Trường THCS được sửa chữa cải tạo, xây dựng mới các phòng học, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Nghĩa trang Liệt sỹ xã được xây dựng cầu, cổng và phụ trợ khác, các di tích lịch sử, công trình văn hoá tín ngưỡng như nhà bia kỷ niệm, đình, chùa được xây dựng và cải tạo, Nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, nhà Văn hoá trung tâm và các công trình phúc lợi khác được xây dựng và hoàn thiện, nhiều tuyến đường giao thông thôn xóm xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới được hoàn thành, 3/3 làng trong xã được công nhận là làng Văn hóa cấp tỉnh. năm 2020 được đầu tư xây dựng mở lại Cống Sồi, kè kênh T6 và một số dự án phát triển nông thôn, nông nghiệp khác. Từ năm 2021 đến nay tiếp tục được tiếp nhận và đầu tư các dự án: Xây dựng cải tạo tuyến đường trục xã, xây dựng vỉa hè đường trục xã từ cống T1 về cống Trạm Bơm, xây dựng cầu Sồi, các công trình trường học, khởi công xây dựng trạm Y tế xã. Đây là các công trình quan trọng khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là tiền đề và tạo đà cho nền kinh tế địa phương phát triển, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các doanh nghiệp được hình thành ở khu vực lân cận tạo cho người dân có thêm việc làm và thu nhập. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, kinh tế của xã trước đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thì đến thời điểm cuối năm 2022 nông nghiệp chiếm tỷ trọng 40%, tiểu thủ công nghiệp 25%. thương mại dịch vụ 35%, mức độ tăng trưởng những năm gần đây ở mức trên 10% /năm. Bình quân thu nhập đầu người năm 1995 mới đat 2,5 triệu đồng/ người/ năm, đến năm 2022 xã đạt mức bình quân trên 60 triệu đồng/ người/ năm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, năm 2019 xã đã được UBND tỉnh Hải Dương công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại và trong công cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, xã An Thanh có nhiều đóng góp to lớn sức người, sức của phục vụ cho Tổ quốc, xã có 21 bà mẹ được Truy tặng và phong tặng danh hiệu mẹ Việt nam anh hùng, 217 liệt sỹ, 83 thương binh, 45 bệnh binh, 20 người là  nạn nhân chất độc da cam đi ô xin.

Phát huy truyền thống của quê hương các thế hệ là con, em của An Thanh sinh sống và công tác trên mọi miền Tổ quốc đã ra sức phấn đấu, tích cực rèn luyện cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, nhiều con em quê hương đã trưởng thành trên mọi lĩnh vực, nhiều đồng chí là cán bộ trung, cao cấp trong Quân đội, tham gia cấp uỷ, đại biểu HĐND huyện, thành phố.

Những thành tựu của xã An Thanh trong 76 năm qua luôn gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường phát triển trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được coi trọng, nhiều cán bộ, Đảng viên đã phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Qua 76 năm và 28 kỳ Đại hội, từ 03 đồng chí đảng viên ngày đầu thành lập đến nay Đảng bộ xã nhà có 08 chi bộ Đảng, với 344 Đảng viên, Hiện tại Đảng bộ có 164 đồng chí Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng; trong đó Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 33 đồng chí, Huy hiệu 40 năm có 50 đồng chí , huy hiệu 45 năm có 14 đồng chí, Huy hiệu 50 năm có 37 đồng chí, huy hiệu 55 có 25 đồng chí, Huy hiệu 60 năm có 04 đồng chí, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 01 đồng chí.

76 năm phát triển và trưởng thành Đảng bộ xã nhà đã tích lũy, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Tự hào với truyền thống vẻ vang của quê hương, cán bộ, Đảng viên và nhân dân An Thanh hôm nay và mai sau có trách nhiệm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với vận dụng sáng tạo để An Thanh ngày càng phát triển.

Nhìn lại chặng đường 76 năm qua của Đảng bộ và nhân dân xã nhà ôn lại những khó khăn vất vả, hy sinh mất mát cũng như những thắng lợi vẻ vang mà chúng ta đã giành được. Đảng bộ và nhân dân An Thanh vô cùng thành kính, tưởng nhớ tri ân, biết ơn công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn vàn kính yêu, trân trọng biết ơn các anh hùng liệt sỹ những người con của quê hương đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Chúng ta trân trọng và biết ơn sự hy sinh to lớn của các bà mẹ Việt nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ, Đảng viên qua các thời kỳ cùng nhiều gia đình nuôi dấu, bảo vệ cán bộ, bộ đội và hết lòng ủng hộ cách mạng, các tầng lớp nhân dân trong xã, con em công tác xa gần, trong nước cũng như ngoài nước, trên khắp mọi miền Tổ quốc đã góp công, góp của, ủng hộ vật chất và tinh thần về xây dựng quê hương An Thanh, nhiều gia đình vượt khó đi lên làm giàu chính đáng trong xóa đói giảm nghèo, trọn tình vẹn nghĩa với quê hương đất nước.

Tự hào trân trọng về những kết quả, thành tựu đã đạt được song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn chúng ta nhận thấy rằng còn không ít khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, có lúc có nơi, có nhiệm vụ thực hiện còn yếu kém, chưa đáp ứng được  yêu cầu thực tiễn và sự kỳ vọng của nhân dân.

Cũng từ thực tiễn cách mạng 76 năm qua một chặng đường dài cho ta thấy, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, gay go, quyết liệt nhất. Đảng bộ xã An Thanh đã luôn xác định rõ con đường cách mạng là sự nghiệp của quần chúng của toàn dân, đoàn kết toàn dân là sức mạnh. Từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, củng cố quyết tâm trong toàn Đảng bộ đi lên. Vì vậy mỗi cán bộ, Đảng viên phải hiểu rõ công tác xây dựng Đảng phải là nhiệm vụ then chốt hàng đầu, Đảng viên trong toàn Đảng bộ lúc nào cũng vững vàng kiên định đường lối chính trị của Đảng. Lúc thuận lợi cũng như khó khăn. Ra sức rèn luyện tu dưỡng mình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ , Đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị - xã hội và người dân tích cực chủ động xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể. Đăng ký học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương.

Kỷ niệm 76 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của xã, là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã và đang thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Thanh lần thứ 28 đã đề ra; Trước diến biến phức tạp của dịch bệnh, thời tiết, tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Bên cạnh những thuận lợi song cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Đòi hỏi cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã nhà phải nỗ lực phấn đấu với một quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 -2025 đó là “ Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Xây dựng xã An Thanh phát triển toàn diện; Phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao”.                                    

 

                                  ban chÊp hµnh ®¶ng bé x· an thanh

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2907
Trước & đúng hạn: 2905
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 03:47:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Tuẫn Nhã

Địa chỉ: UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.749.560

Email: hoangtuannha@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tháng này: 1,474
Tất cả: 36,499