AN NINH-QUỐC PHÒNG
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2022) VÀ 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2022)
22/12/2022 05:23:56

Ảnh minh họa 

Cách đây 78 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đánh thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta thực sự là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho; không ngừng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi "Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

          Từ vai trò, vị trí đã được khẳng định của chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện qua các cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381- CT/TW, quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Từ đây, ngày 22 tháng 12 thực sự trở thành ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhân tố cốt lõi, nền tảng để đất nước ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là sức mạnh, sự hội tụ của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta cũng là tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, được Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tiếp tục quán triệt, coi đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

          Tự hào về những chiến công vĩ đại và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có thể khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

          Kính thưa toàn thể nhân dân.!.

Cùng với những đóng góp, những hy sinh to lớn của toàn Đảng, toàn Quân và nhân dân cả nước xây dựng Quân Đội. Quê hương An Thanh đã có trên 2600 người con ưu tú lên đường nhập ngũ, xây dựng Quân Đội và bảo vệ Tổ Quốc. Trong các cuộc kháng chiến con em xã nhà đã có những hi sinh, cống hiến không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Đã có 217 người con ưu tú của quê hương anh dũng hi sinh, máu đào của các anh đã tô thắm thêm lá cờ Tổ Quốc. Nhiều chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong Quân Đội trở về Quê hương đã mất đi một phần cơ thể của mình, là Thương binh, Bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, hội viên hội Cựu Chiến Binh Việt Nam. Các gia đình Liệt sĩ và người có công với cách mạng họ luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ và gia đình chính sách dù ở bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước, luôn là tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp- văn minh.

Học tập và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy hiện nay còn có trên 60 con em quê hương An Thanh đang công tác, học tập và có những cống hiến không nhỏ góp phần xây dựng Quân Đội nhân dân Việt nam anh hùng.

Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử cách mạng của Quân Đội ta, thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và gắn trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đây là cơ hội để tri ân, để hành động như thế nào cho xứng đáng với truyền thống các thế hệ cha anh đi trước.

Kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt nam và 33 năm ngày Quốc phòng toàn dân năm nay cũng là dịp vừa khám tuyển nghĩa vụ Quân Sự sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, qua các đợt khám tuyển, đã tuyển chọn được 14 thanh niên ưu tú của quê hương chuẩn bị nhập ngũ năm 2023, họ sẽ là những người viết tiếp thêm trang sử hào hùng của Quân Đội, của Dân tộc Việt nam anh hùng.

Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Thanh quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp, ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng về quân sự, quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.       

                                                                                                                                Phạm Hoa 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2907
Trước & đúng hạn: 2905
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 04:41:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THANH - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Tuẫn Nhã

Địa chỉ: UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.749.560

Email: hoangtuannha@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tháng này: 1,475
Tất cả: 36,500